Nasze gimnazjum we wrześniu minionego roku przystąpiło do programu WF z Klasą, którego pomysłodawcą jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynianie się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje.

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, jednakże twórcy programu są przekonani,  że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia.
Realizację zadań rozpoczęliśmy od zorganizowania szkolnej debaty Sportowy Okrągły Stół dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście wspólnie rozmawiali o wzajemnych oczekiwaniach, przyczynach absencji uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, braku ich zaangażowania oraz możliwościach uatrakcyjnienia lekcji wf-u . Wspólnie dokonaliśmy wyboru zadań do realizacji, dostosowując je do potrzeb naszych uczniów. Jesteśmy przekonani, że „Odwrócona lekcja” oraz „Projekt edukacyjny wf” znacznie przyczynią się do aktywności naszych uczniów oraz zwiększenia frekwencji na zajęciach.  Prowadzimy również dokumentację działań w postaci blogu, na którym zamieszczamy sprawozdania z wykonanych zadań.
Koordynatorami projektu są: Izabela Golisz, Joanna Buchalik, Katarzyna Marecka oraz Michał Kowalski.

WF_Z_KLASA_tlo