„Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”

 

unnamed

 

 

Nasza szkoła w okresie od 1.10.2015 do 31.05.2016 wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka,  które obejmowały:

- przeprowadzenie przez znawcę tematu krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka,

- zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o teatrze,

- zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach,

- przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania,

- przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne,

- przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej,

- zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne czy kabaretowe,

- zorganizowanie konkursu recytatorskiego.

Na podstawie zdjęć, filmów, sprawozdań dokumentujących nasze działania jury konkursu dokonało ich oceny, przyznając nam tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Teatr szkolny- edukacja kulturalna młodego człowieka” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

 

Oto opis naszych działań:

1.O doświadczeniu, które przemienia doświadczającego

Właściwy byt dzieła sztuki polega raczej na tym, iż staje się ono doświadczeniem, które przemienia doświadczającego.

Hans-Georg Gadamer

Dzisiejszy poranek (27 kwietnia) uczniom i nauczycielom naszej szkoły przyniósł niezwykle cenne spotkanie dotyczące wpływu sztuki na rozwój osobowości człowieka. W klimatycznej scenerii pracowni artystycznej nr 17 gościł nas pan Jan Miketa, artysta- plastyk, uświadamiając słuchaczom, iż sztuka jest nie tylko wyrazem ekspresji, subiektywnym zapisem świata, ale przede wszystkim wyrazem przeżytych doświadczeń, które mają nieoceniony wpływ na doświadczającego. Serdecznie dziękujemy za niezwykle cenną, bogatą w wartościowe treści  i interesujące dygresje lekcję o sztuce i człowieku.

 

2. Szkolny konkurs filmowy pt. „Charlie Chaplin – his films and life“

17 grudnia 2015r. w naszej szkole odbył się konkurs filmowy z wiedzy o życiu i twórczości Charliego Chaplina. Do konkursu łącznie zgłosiło się siedem grup liczących po czterech reprezentantów klas, które od tygodni przygotowywały inscenizacje oparte na wybranym przez siebie filmie Charliego Chaplina, nagrywały nieme filmy według własnego scenariusza oraz pogłębiały swoją wiedzę analizując filmy i życie prywatne Chaplina. Konkurs rozpoczął się spektakularnym wejściem na scenę i przemową w języku angielskim samego Chaplina, w którego rolę profesjonalnie wcielił się Łukasz Gryman, uczeń kl. 3b nagrodzony również za najlepszą kreację aktorską. Uczestnicy konkursu w pierwszym etapie przystąpili do testu, składającego się z 30 szczegółowych pytań, następnie przed komisją konkursową zaprezentowane zostały wszystkie nieme filmy. Jedno z pytań odnosiło się również do treści piosenki „Wąsik, ach ten wąsik“ pięknie wyśpiewanej przez Karolinę Gazdę, uczennicę kl. 2d. Krótkie scenki, obrazujące fragmenty z filmów Charliego Chaplina zakończyły ostatni etap konkursu.

Po kilkugodzinnych zmaganiach aktorskich, w wyniku burzliwych obrad komisja filmowa ogłosiła, iż za całokształt pracy – The Oscar goes to: Robert Białas, Oliwia Krosny, Agata Banasik i Klaudia Adamaszek, grupa kl. 2b. Drugie miejsce otrzymała grupa z klasy 3b: Paweł Zmarzły, Mateusz Ziebura, Łukasz Gryman, Oskar Sierny i Łukasz Krawczyk, a trzecie miejsce uczniowie z klasy 3a: Mariola Grzegorczyk, Wiktor Żuk, Mateusz Skrobol, Dominik Serbin.

 

3. X Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych, który odbył się 8 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, zaprezentowały się dwie grupy teatralne z naszego gimnazjum: Wróżki Gangsterki (z klasy 3b) oraz Biały Kruk (z klasy 1a), wystawiając „Bajkę” Henryka Sienkiewicza oraz „Dwie drogi” Marioli Gworys. Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali scenariusz przedstawienia teatralnego, prezentując je na forum szkoły oraz w czasie przeglądu.

4. Szkolny konkurs talentów, który odbył się 27 kwietnia,  dostarczył wielu miłych wrażeń widowni, jury oraz samym uczestnikom. Występy naszych utalentowanych uczniów oceniało jury w składzie: pani dyrektor – Monika Koterzyna- Wiśniewska, pan Jan Miketa, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Krosny, Mariola Grzegorczyk i Paweł Zmarzły.

Grand Prix przyznano Sandrze Gonsior- uczennicy klasy 1a, I miejsca zajęła Alicja Kowalczyk- uczennica klasy 2a, II – Hanna Doroszuk- uczennica klasy 2b, a III – grupa taneczna dziewcząt z klasy 3a. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Po raz kolejny uczniowie przekonują, że nie brakuje wśród  nas wspaniałych talentów.

 

5. „Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.” – Selma Lagerlöf -

Waga poetyckiego słowa jest nie do ocenienia. Tak było już w XVI Miejskim Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który się odbył 10 marca 2016 r. w Scenie na Starówce. Dwudziestu dziewięcioro recytatorów ze szkół podstawowych i czternaścioro z gimnazjów wzięło udział w rywalizacji słownej. Wśród szkół podstawowych laureatami trzech pierwszych miejsc zostali sami chłopcy, co zdarza się bardzo rzadko, a jednocześnie świadczy o tym, że poetyckie słowo ma ogromną moc.

I miejsce – Antoni Śliwiński z SP-11

II miejsce – Michał Maroszek z SP-17

III miejsce – Bartłomiej Świtacz z SP-13

oraz dwa wyróżnienia:

Konstancja Gdala z SP-17

Jakub Rowiński z SP-15.

W kategorii gimnazjów:

I miejsce – Dominika Wierzycka z G-1

II miejsce – Angelika Tomorowicz z G-2

III miejsce – Elżbieta Wilczek z G-1.

            Laureatów dwóch pierwszych miejsc ze szkoły podstawowej i trzech z gimnazjum zgłoszonych zostało do XVIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i  życie”, który odbędzie się 1 kwietnia br. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.