Zasady rekrutacji do gimnazjalnej klasy sportowej (siatkówka dziewcząt i chłopców)

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej sportowej dziewcząt i chłopców o profilu siatkówki na rok szkolny 2016/2017 będą brane następujące kryteria:
Bezpośrednie:
1. Test sprawności fizycznej – trzy wybrane próby sprawności fizycznej z określonych przez P.Z.P.S. ( termin testu: 30 – 31 maja 2016r. )
2. Pisemna deklaracja rodzica ( opiekuna prawnego ).
3. Stan zdrowia ( opinia rodzica, badanie lekarza sportowego).
4. Cechy somatyczne kandydata – wzrost.
5. Test umiejętności indywidualnej techniki siatkarskiej.
6. Opinia trenera prowadzącego nabór.
Pośrednie:
1. Cechy somatyczne rodziców danego kandydata, ew. rodzeństwa.
2. Ogólna średnia ocen z nauczanych przedmiotów uzyskanych w szóstej klasie szkoły podstawowej
3. Ocena ze sprawowania uzyskana w klasie szóstej szkoły podstawowej: co najmniej dobra.