Klasa szkolna stanowi specyficzną grupę społeczną, która funkcjonuje w oparciu o przyjęte przez jej członków zasady. Uczniowie ją tworzący przyjmują określone pozycje, wchodzą – bardzo często nieświadomie – w określone role społeczne. Warto wspomnieć, że nauka w gimnazjum przypada w bardzo burzliwym dla młodego człowieka okresie. Mówimy tu o wieku 12-16 lat, kiedy zaczyna on świadomie zdobywać wiedzę o sobie samym, zastanawiać się nad sobą i swoimi potrzebami. Szuka też miejsca, w którym mógłby się realizować. Często wiąże się to z realizacją potrzeby przynależności do grupy, z którą można by się utożsamić, w której można by znaleźć swoje miejsce, czuć się aprobowanym przez innych. W czasie nauki w gimnazjum bardzo często ulega też osłabieniu związek młodego człowieka z rodziną, a szczególnie rodzicami. Rodzice tracą pozycję autorytetu, młodzi poszukują innych wzorców, na których mogliby się oprzeć. Bardzo często szukają ich właśnie w grupie rówieśniczej. Należy dodać, że klasa szkolna stanowi o tyle specyficzną grupę społeczną, iż – w większości przypadków – dobór jej członków jest przypadkowy. Dziecko zostaje przyporządkowane do określonej klasy w sposób bardzo dowolny. Czasami kryterium doboru stanowi, np. język obcy, jakiego dziecko uczyło się w szkole podstawowej. Uczeń musi odnaleźć się w nowej grupie, odnaleźć w niej swoje miejsce. Uczeń, przypisany do określonej klasy bardzo rzadko decyduje się na jej zmianę. W zgranej klasie łatwo jest realizować jeszcze jeden cel, do którego została ona powołana, tj. cel edukacyjny. Łatwiej się uczyć w klasie, której członkowie nie piętnują nawzajem swojej niewiedzy, nie szykanują osób, które wolniej lub z większym trudem przyswajają wiedzę.
Uczniowie I klasy gimnazjum to często dzieci z różnych szkół podstawowych, którzy zaczynają naukę w nowej szkole w najtrudniejszym okresie dojrzewania. Aby umożliwić im łatwe przejście do kolejnego etapu nauki zorganizowano dla nich zajęcia integracyjne oparte na zabawach. Uczniowie w trakcie gier mają szansę na wzajemne poznanie, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i nawiązanie nowych znajomości. Dlatego też projekt został oparty na grach i zabawach.
Zabawa jest jednym z podstawowych czynników integrujących każdą grupę. Bardziej niż cokolwiek innego wpływa na otwartą, akceptującą atmosferę. Może być sposobem na wzmacnianie więzi w zespole. Z punktu widzenia teorii osobowości, zabawa sprzyja rozwojowi umysłu, wyobraźni. Służy także jako ujście dla nadmiaru energii, rozładowanie napięć i lęków, które o ile nie zostaną rozładowane, powodują u dziecka większą nerwowość. Zabawa zaspokaja potrzebę aktywności. Dodatkowym celem jest przyjemność płynąca z zabawy. Uczestnicy
w trakcie zabaw i gier mają szansę na wzajemne poznanie, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:
1. Wzajemne poznanie się uczestników.
2. Uczenie efektywnego współdziałania grupy.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Gimnazjum nr 2 wśród uczniów Szkół Podstawowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wytworzenie w grupie atmosfery swobody i wzajemnego zaufania.
2. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
3. Stymulacja wyobraźni.
4. Rozwijanie umiejętności improwizacji, wchodzenia w różne role.
5. Znalezienie cech wspólnych łączących członków grupy.
6. Sprowokowanie uczestników grupy do refleksji nad sobą i nad tym jak odbierają nas inni, wyzwolenie pozytywnej energii w grupie.

ODBIORCY PROJEKTU:
Uczniowie klas VI Szkół Podstawowych i uczniowie klas I Gimnazjum nr 2 w Żorach

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
Październik 2015 do luty 2016

MIEJSCE REALIZACJI:
Gimnazjum nr 2 Mistrzostwa Sportowego im. Wojciecha Korfantego w Żorach

PRZEBIEG PROJEKTU:
I. Część organizacyjna
Przywitanie uczestników/uczestniczek warsztatu. Wyjaśnienie, iż celem spotkania jest poznanie siebie nawzajem, integracja grupy.
II. Część zasadnicza
Zabawy uczestników według scenariusza spotkań.

Aktualności 

Już po raz trzeci z powyższym hasłem witaliśmy w naszej szkole kolejnych gości. Tym razem byli to uczniowie kl. VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Żorach. Nasi goście wraz z  uczniami z klasy 1d wzięli udział w projekcie edukacyjno – integracyjnym. Wspólnie spędzony czas upłynął zarówno na dobrej zabawie, poznawaniu się, jak i na poszerzaniu swojej wiedzy. Tak jak poprzednim razem uczniowie mieli do wykonania zadania, które obejmowały zakres: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i techniki. Po wykonaniu powyższych zadań wszyscy zostali poczęstowani słodkościami upieczonymi przez uczniów kl. Id, a następnie zwiedzili szkołę i zobaczyli krótki film przedstawiający życie w naszej szkole.

Kolejny raz z powyższym hasłem witaliśmy naszych gości z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach. Uczniowie z klasy szóstej wraz z naszymi uczniami z klasy 1b wzięli udział w projekcie edukacyjno – integracyjnym. Wspólnie spędzony czas upłynął zarówno na dobrej zabawie, jak i na poszerzaniu swojej wiedzy. Tak jak ostatnio uczniowie mieli do wykonania zadania, które były z zakresu: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego
i techniki. Po wykonaniu powyższych zadań, uczniowie zatańczyli taniec belgijkę, zostali poczęstowani słodkościami upieczonymi przez uczniów kl. II c, a następnie zwiedzili naszą szkołę.

 Z takim hasłem witaliśmy naszych gości ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Żorach. Uczniowie z klasy szóstej wraz naszymi uczniami z klasy 2b wzięli udział w projekcie edukacyjno-integracyjnym o tej samej nazwie. Wspólnie spędzony czas upłynął zarówno na dobrej zabawie, jak i na poszerzaniu swojej wiedzy. Zadania, które uczniowie mieli do wykonania, były z zakresu matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i techniki oraz wychowania fizycznego. Po wykonaniu powyższych zadań uczniowie zwiedzili naszą szkołę, a na koniec wspólnie z klasą 3b zatańczyli taniec zwany belgijką.