Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca: Monika Rapciak – klasa IID
Z-ca Przewodniczącej: Patrycja Kumor – klasa IIIA,
Członek zarządu SU: Daniel Żurek – klasa IIIB
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Grażyna Skwarko.