Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący:    Marcin Waldon  4A   BI
Wiceprzewodniczący:   Tomasz Krakowczyk    4D       BI
Wiceprzewodniczący:    Beata Zarzycka   7C  BII
Skarbnik:    Marcin Waldon   4A       BI
Zastępca Skarbnika:    Koczar Joanna      6B       BII
Sekretarz:      Grażyna Kowalska         3A       BI
Komisja Rewizyjna:     Barabra Kaczor     5D       BII
Danuta Krusberska     3B       BI
Edyta Ryguła    7D       BII