Skład Rady Rodziców

– Przewodnicząca Rady Rodziców

– Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

– Skarbnik

 

Rada Rodziców – konto

54 1560 1094 0000 9260 0003 7429 (getinbank)