Społeczność szkolna Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego kieruje się wartościami Patrona Szkoły wyrażonymi przez niego w słowach:
„Jesteśmy Polakami, synami jednej wielkiej Ojczyzny, którą cały sercem kochamy, a kochanie nasze czynami stwierdzić pragniemy.”

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach buduje swoją jakość
w oparciu o misję i wizję wpisaną w Statut Szkoły.

MISJA SZKOŁY
„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.”

WIZJA SZKOŁY (model absolwenta)
W Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach, Naszej Małej Ojczyźnie, stwarzać warunki do kształcenia obywatela Polski i świata, świadomego i bezkompleksowego w dobie rewolucji informacyjnej.

W Gimnazjum nr 2 obowiązują zasady:
1. Nikt nikomu nie może wyrządzić krzywdy fizycznej i psychicznej.
2. Nikt nikomu nie może przeszkadzać w nauce.

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach zostało utworzone w 1999 roku i swym obwodem obejmuje Stare Miasto, Osiedle 700-lecia oraz dzielnice o charakterze wiejskim: Kleszczów, Osiny, Baranowice i Rogoźną. Z tego powodu prawie połowa uczniów dojeżdża do szkoły publicznymi środkami transportu. Te specyficzne uwarunkowania środowiskowe – pochwała różnorodności – niewątpliwie pozytywnie wpływają na pracę szkoły. Nasza szkoła należy do najstarszych w mieście. Udział w programach unijnych oraz otrzymane certyfikaty potwierdziły, że nasza szkoła: dobrze uczy każdego, sprawiedliwie ocenia, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie i uczy wrażliwości, pomaga wierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości.
Gimnazjum nr 2 w Żorach ma w środowisku lokalnym opinię szkoły bezpiecznej dla uczniów, dobrze przygotowującej do egzaminu gimnazjalnego oraz dbającej rozwój swoich wychowanków.

P1040190