Święto Niepodległości.
W listopadzie biblioteka włączyła się w organizację obchodów Święta Niepodległości. Przygotowano okolicznościowe gazetki oraz uroczystą akademię dla całejspołeczności szkolnej.

Andrzejki z biblioteką.
We wtorek 25 listopada w godzinach pracy biblioteki wszyscy uczniowie mieli możliwość zabawienia się w tradycyjne andrzejkowe wróżby oraz sprawdzenia swojej wiedzy na temat związanych z tym świętem zwyczajów. Największą popularnością, jak zawsze, cieszyły się wróżby dotyczące poznania imienia przyszłego wybranka lub wybranki.

wrozby-350px

Zaproszenie do konkursu
Pod koniec listopada biblioteka poinformowała uczniów o konkursie czytelniczym – Znam „Opowieść wigilijną” Karola Dickensa. Konkurs będzie miał formę pisemną i obejmować będzie pytania nie tylko z treści lektury, okoliczności jej powstania, ale także życia i twórczości autora powieści. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów. Zmagania zaplanowano na 16 grudnia o godzinie 8.00 w bibliotece szkolnej. Jak zawsze laureaci mogą liczyć na nagrody rzeczowe oraz bardzo dobre oceny z języka polskiego.