Świetlica jest wielozadaniowym miejscem w każdej szkole. Zapewnia opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo.
Uczeń uczestnicząc w zajęciach kształci się, doskonali wewnętrznie i zewnętrznie. Wykonuje czynności, nie dlatego, że musi ale dlatego, że chce. Praca w świetlicy gimnazjalnej jest bardzo trudna i niewymierna. Wymaga ona od wychowawcy cierpliwości, pomysłowości i bardzo dużej aktywności. Świetlica staje się placówką wspomagającą proces wychowania ucznia. Jest szansą do wykorzystania – z pożytkiem dla dzieci, ich rodziców, jak również dla szkoły i wychowawców.

Poniedziałek: 9:40-15:10
Wtorek: 9:40-14:20
Środa: 9:40-14:20
Czwartek: 9:40-16:00
Piątek: 9:40-15:10

Opiekunem świetlicy szkolnej jest p. Bogna Jurkowska-Paduch

Tematyka zajęć świetlicowych poświęcona jest często sprawom bieżącym.

W/w zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

- Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
– Higiena pracy – jak zaplanować swój czas
– Damą być, dżentelmenem być
– Estetyka wyglądu – jak o nią dbać?
– Jak żyć bez nałogu?
– Moje hobby
– Nasze systemy wartości
– Rozwiązywanie konfliktów