Świetlica jest wielozadaniowym miejscem w każdej szkole. Zapewnia opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo.
Uczeń uczestnicząc w zajęciach kształci się, doskonali wewnętrznie i zewnętrznie. Wykonuje czynności, nie dlatego, że musi ale dlatego, że chce. Praca w świetlicy gimnazjalnej jest bardzo trudna i niewymierna. Wymaga ona od wychowawcy cierpliwości, pomysłowości i bardzo dużej aktywności. Świetlica staje się placówką wspomagającą proces wychowania ucznia. Jest szansą do wykorzystania – z pożytkiem dla dzieci, ich rodziców, jak również dla szkoły i wychowawców.

Poniedziałek: 8:00-13:20
Wtorek: 8:00-8:45 (KN) 8:45-14:10
Środa: 8:00-8:45 (KN) 8:45-14:10
Czwartek: 8:45-14:10
Piątek: 8:00-13:10

Opiekunem świetlicy szkolnej jest p. Bogna Jurkowska-Paduch (mgr pedagogiki ze specjalnością animacja społeczno-kulturalna, profil językowo-literacki)

Tematyka zajęć świetlicowych poświęcona jest często sprawom bieżącym.

W/w zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

- Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
– Higiena pracy – jak zaplanować swój czas
– Damą być, dżentelmenem być
– Estetyka wyglądu – jak o nią dbać?
– Jak żyć bez nałogu?
– Moje hobby
– Nasze systemy wartości
– Rozwiązywanie konfliktów