Ważne terminy i daty w roku szkolnym 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe: 29 stycznia  – 11 lutego 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca- 3 kwietnia 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
Egzamin gimnazjalny: 18-20 kwietnia 2018r.
I półrocze do 26 stycznia (konferencja klasyfikacyjna 22.01.2018r., plenarna 25.01.2018r.)
II półrocze od 12lutego (konferencja klasyfikacyjna 18.06.2018r., plenarna 25.06.2018r.)
Dni do odpracowania:
– 30 kwietnia (21 kwietnia – dzień Patrona)
– 2 maja (24 marca)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – propozycje:
– 22 grudnia
– 01 czerwca
– 21 czerwca
Egzamin gimnazjalny: 18-20 kwietnia 2018r.

 

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

11.09.2017 Zebranie z rodzicami
06.11.2017 Konsultacje
18.12.2017 Zebrania – oceny cząstkowe, inf. o przewidywanych ocenach niedostatecznych i  obniżonych ocenach ze sprawowania
22.01.2018. Zebranie – podsumowanie pracy w I półroczu
26.03.2018 Konsultacje
14.05.2018 Zebranie – oceny cząstkowe, inf. o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach ze sprawowania